برنامه بازی های زنیت در فصل جدید منتشر شد
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
برنامه بازی های زنیت در فصل جدید منتشر شد

زنیت فصل جدید خود را با مسابقه سوپرجام روسیه مقابل لوکوموتیو مسکو در تاریخ ٧ اوت (١٧ مرداد) شروع خواهد کرد. و اولین دیدار لیگ روسیه در تاریخ ١١ اوت (٢١ مرداد) مقابل باشگاه روتور خواهد بود.

سوپرجام روسیه

٧ اوت

زنیت – لوکوموتیو مسکو

 

هفته ١

١١ اوت

روتور – زنیت

 

هفته ٢

روستوف – زنیت

 

هفته ٣

زنیت – زسکا مسکو

 

هفته ٤

زنیت – تامبوف

 

هفته ٥

دینامو مسکو – زنیت

 

هفته ٦

لوکوموتیو مسکو – زنیت

 

هفته ٧

زنیت – آرسنال تولا

 

هفته ٨

اورال – زنیت

 

هفته ٩

زنیت – اوفا

 

هفته ١٠

اسپارتاک مسکو – زنیت

 

هفته ١١

زنیت – سوچی

 

هفته ١٢

زنیت – روبین

 

هفته ١٣

خیمکی – زنیت

 

هفته ١٤

زنیت – کراسنودار

 

هفته ١٥

احمت – زنیت

 

هفته ١٦

آرسنال تولا – زنیت

 

هفته ١٧

زنیت – اورال

 

هفته ١٨

زنیت – دینامو مسکو

 

هفته ١٩

زنیت –  اسپارتاک مسکو

 

هفته ٢٠

زنیت –  روستوف

 

هفته ٢١

روبین – زنیت

 

هفته ٢٢

زنیت – احمت

 

هفته ٢٣

زسکا مسکو – زنیت

 

هفته ٢٤

زنیت – خیمکی

 

هفته ٢٥

سوچی – زنیت

 

هفته ٢٦

کراسنودار – زنیت

 

هفته ٢٧

زنیت – روتور

 

هفته ٢٨

زنیت – لوکوموتیو مسکو

 

هفته ٢٩

اوفا – زنیت

 

هفته ٣٠

تامبوف – زنیت

بازگشت به صفحه اصلی