لیگ قهرمانان اروپا: زنیت در خانه آغاز میشود
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
لیگ قهرمانان اروپا: زنیت در خانه آغاز میشود

امروز برنامه بازی های گروه ما انتشار شد

٢٠ اکتبر (٢٩ مهر)

زنیت-بروژ

 

٢٨ اکتبر (٧ آبان)

بروسیا-زنیت

 

٤ نوامبر (١٤ آبان)

زنیت-لاتزیو

 

٢٤ نوامبر (٤ آذر)

لاتزیو-زنیت

 

٢ دسامبر (١٢ آذر)

بروژ-زنیت

 

٨ دسامبر (١٨ آذر)

زنیت-بروسیا

بازگشت به صفحه اصلی