سلام وندل
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
سلام وندل

زنیت و اسپورتینگ پرتغال در مورد پیوستن هافبک برزیلی موافقت کردند

وندل واله داسیلوا در شهر دوکی دی کاشیاس در تاریخ ٢٨ اوت ١٩٩٧ به دنیا آمد. او قبلا در باشگاه های فلومیننزه و اسپورتینگ پرتغال بازی کرد. در باشگاه فلومیننزه ٤١ بازی داشت و ٦ گل زد و ٢ پاس گل داد. در باشگاه اسپورتینگ ٧٩ یازی داشت و ٦ گل زد و ٨ پاس گل داد.

ورود وندل را خوشآمد میگوییم و برای او آرزوی موفقیت در ترکیب تیم ما میکنیم!

بازگشت به صفحه اصلی