برنامه بازی های زنیت در فصل جدید منتشر شد
مؤلف | Daniil Struev | کامنت ها
برنامه بازی های زنیت در فصل جدید منتشر شد


زنیت فصل جدید خود را با مسابقه سوپرجام روسیه مقابل لوکوموتیو مسکو در تاریخ ١٧ ژويه (٢٦ تیر) شروع خواهد کرد. و اولین دیدار لیگ روسیه مقابل باشگاه خیمکی خواهد بود.

 سوپرجام روسیه

١٧ ژويه

زنیت – لوکوموتیو مسکو

 

هفته ١

خیمکی – زنیت

 

هفته ٢

روستوف – زنیت

 

هفته ٣

زنیت – کراسنودار

 

هفته ٤

لوکوموتیو مسکو – زنیت

 

هفته ٥

اوفا – زنیت

 

هفته ٦

زسکا مسکو – زنیت

 

هفته ٧

زنیت – احمت

 

هفته ٨

روبین – زنیت

 

هفته ٩

زنیت – کریلیا سوتوف

 

هفته ١٠

زنیت – سوچی

 

هفته ١١

آرسنال تولا – زنیت

 

هفته ١٢

زنیت – اسپارتاک مسکو

 

هفته ١٣

زنیت – دینامو مسکو

 

هفته ١٤

اورال – زنیت

 

هفته ١٥

زنیت – نیژنی نوگورود

 

هفته ١٦

زسکا مسکو– زنیت

 

هفته ١٧

زنیت – روستوف

 

هفته ١٨

دینامو مسکو – زنیت

 

هفته ١٩

زنیت –  روبین

 

هفته ٢٠

زنیت –  اوفا

 

هفته ٢١

کریلیا سوتوف – زنیت

 

هفته ٢٢

زنیت – آرسنال تولا

 

هفته ٢٣

سوچی – زنیت

 

هفته ٢٤

احمت – زنیت

 

هفته ٢٥

زنیت – اورال

 

هفته ٢٦

کراسنودار – زنیت

 

هفته ٢٧

زنیت – لوکوموتیو مسکو

 

هفته ٢٨

زنیت – خیمکی

 

هفته ٢٩

اسپارتاک مسکو – زنیت

 

هفته ٣٠

نیژنی نوگورود – زنیت

بازگشت به صفحه اصلی